Frågor & Svar

Allmänna frågor

Frågor om glykolvätskan i värmesystemet

Vintercamping

Vinterförvaring

Frågor om Compact 3000 och Compact 3010

Frågor om Comfort 292x

Vanligaste frågan

Var hittar jag bruksanvisningar?

Svar: Under ”Support/Manualer & Nedladdningar" finns samtliga anvisningar att ladda ner eller skriva ut. Vet du inte vilken modell på värmepanna du har, titta på bilderna under ”Support”.

Sign

Tänk på följande!

Vid vinterförvaring, töm ut allt färskvatten från varmvattenberedaren via avtappningsventilen vid pannan.
Då undviker du frostskador på din värmepanna
.